Afspraken Online

  Afspraken Online is software waarmee u uw klanten de mogelijkheid geeft om via uw website afspraken te plannen. Omdat het in uw belang is dat uw klanten van deze functionaliteit gebruik maken, besteden we veel aandacht aan herkenning. Onze applicatie wordt daarom op een logische plaats op uw website geplaatst en volledig afgestemd op uw huisstijl. De afsprakenmodule voldoet aan de laatste standaarden en is dus ook bruikbaar op mobiele telefoons.

  Werken op afspraak

  Uw klanten zijn in veel gevallen gewoon de burgers die in uw gemeente wonen. Zij bezoeken het gemeentehuis voor uiteenlopende zaken, zoals het aanvragen van een nieuw paspoort of om de geboorte van hun kind aan te geven. Om alle bezoeken in goede banen te leiden en om het personeel te plannen, is het aan te raden om op basis van afspraken te gaan werken. Voor uw bezoekers heeft het als voordeel dat zij op een vooraf afgesproken tijdstip voor hun product terecht kunnen en voor de gemeente is het prettig te weten wie er gedurende de dag komen en met welke redenen.

  Vooraf goed geregeld

  Wanneer u online de mogelijkheid biedt om afspraken te maken ontlast dat uw medewerkers. Een bezoeker kan op een moment dat het hem uitkomt de afspraak plannen en een keuze maken uit een geschikte datum en bijbehorend tijdstip. Als gemeente heeft u de mogelijkheid om van elk product in te stellen op welke dagen, data en tijdstippen het beschikbaar is. Daarbij kunt u de duur van de afspraak bepalen en bijvoorbeeld een document of formulier zenden aan de bezoeker, dat hij moet invullen en inleveren tijdens zijn bezoek.

  Profielen

  Met Internet Afspraken Manager kunt u voor elke medewerker profielen aanmaken. Een profiel is een set producten of diensten die als sjabloon wordt opgeslagen. Bij aanmelding op Internet Afspraken Manager maakt de medewerker een selectie uit de aan hem beschikbaar gestelde lijst met profielen en vervolgens houdt het systeem rekening met de geplande afspraken en de bijbehorende agenda. Wanneer gecombineerd met de Klant Verwijs Manager worden de bezoekers verwezen naar de juiste medewerker.

  Agenda

  Via Afspraken Online hebben uw bezoekers 24 uur per dag inzicht in uw agenda. Zo bent u dus niet afhankelijk van openingstijden of een receptioniste. Een bezoeker van uw website doorloopt via onze software een overzichtelijk maar bovenal eenvoudig stappenplan. Na de keuze voor een datum en tijdslot moet de afspraak bevestigd worden, daarna ontvangt hij daarvan bericht een via e-mail, sms of Whatsapp. Alle informatie omtrent zijn reservering en de mogelijkheid om de afspraak te annuleren, vindt hij vervolgens in een overzicht terug.

  Beheer

  Ons online afsprakensysteem wordt samen met u ingericht. De software kan werken met rechten, zodoende kunnen uw medewerkers alleen gebruik maken van de functies die aan hen worden toebedeeld. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: de mogelijkheid om de agenda in te zien, nieuwe afspraken plannen en annuleren, openingstijden en tijdsloten aanpassen, en producten toevoegen en wijzigen.

  Ons online afsprakensysteem is beschikbaar als een op zichzelf staande dienst. Onze software is ook zeer eenvoudig te integreren in reeds bestaande processen of met andere software. U kunt hierbij denken aan klantverwijzing of bijvoorbeeld toegangscontrole. Integratie met een klantcontactcentrum (KCC) is eveneens mogelijk, waardoor het voor medewerkers eenvoudiger is om vanuit een centrale applicatie te werken.

  Informatie
  Bent u nieuwsgierig naar wat er nog meer mogelijk is met de Internet Afspraken Manager of wilt u een demonstratie of meer informatie, dan kunt u dit op het contactformulier aangeven.  U ontvangt dan meteen een productblad als directe download. Wij nemen daarna contact met u op om uw vragen te behandelen.