Lokale overheid

  HTA Software heeft met meer dan 25 jaar een zeer ruime ervaring binnen de lokale overheidsmarkt. Alle applicaties zijn volledig webbased, goed ingebed in uw applicatielandschap en functioneel op elk device. Meer dan 120 gemeenten en samenwerkingsverbanden gebruiken al een of meerdere van onze state-of-the-art oplossingen. 

  HTA Software is aangesloten bij VNG Realisatie. We zijn te vinden in de softwarecatalogus en hebben vanzelfsprekend het addendum met de Informatiebeveiligingsdienst getekend.  

  Het slim automatiseren van specifieke gemeentelijke processen is onze kerncompetentie. Hierbij kunt u denken aan het verhuren van sport- en ontmoetingsruimtes, klantverwijzing, internet afspraken, de begraafplaatsadministratie of de processen rondom het beheer van gemeentelijke eigendommen.

  Op innovatiegebied wordt veel aandacht besteed aan processen die in het verlengde liggen van de basisfunctionaliteit van onze programma's.  Digitale toegang voor de gymzalen, aansturing van klimaat en verlichting, een interactieve plattegrond van de begraafplaats, koppeling van de primaire eigendomsgegevens met het kadaster, de fiscale en facturatiegegevens. 

  Common Ground is voor ons een goed voorbeeld van een ontwikkeling die wij van harte omarmen. Het realiseren en deel uitmaken van een gemeenschappelijk gegevenslandschap  is voor ons een zeer belangrijke uitdaging. Zowel als afnemer van informatie als verstrekker probeert HTA een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de benodigde API's te spelen. Bij het project voor de gecombineerde begraafplaatsadministratie van de West-Friese gemeenten wordt middels een proces van co-creatie niet alleen voor gezorgd dat de gegevens van rechthebbenden opgevraagd worden door de API-gateway maar ook dat de begraafplaatsdata via de Common Ground gedeeld worden.

  Gerelateerde oplossingen